Czas na Dialog II

15,00 

Kategoria:

Opis

Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na Dialog”

Ksiażka zawiera nastepujące artykuły:

 • Nela Grzegorczyk-Dłuciak
  Dlaczego “Czas na dialog!”? Moje konfrontacje z pedagogiką specjalną
 • Przemysław Bąbel
  Punktowe systemy oceniania w praktyce edukacyjnej
 • Sławomir Trusz
  Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Między efektem Golema a efektem Galatei
 • Alina Perzanowska
  Dorosłe osoby z autyzmem – refleksje praktyka
 • Maria Piszczek
  Do stawiania jakich hipotez upoważniają nas wypowiedzi osób z autyzmem, ich rodziców i terapeutów
 • Karolina Domagalska
  Wsparcie rodziny niepełnosprawnego dziecka – luki systemowe i propozycje rozwiązań – okiem rodziców
 • Joanna Iwińska
  Współpraca nauczycieli i rodziców w określaniu i planowaniu celów terapii
 • Małgorzata Wróblewska-Zydroń
  Edukacja integracyjna – alternatywna forma kształcenia specjalnego osoby niepełnosprawnej
 • Dorota Myślińska
  Trudności młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w pełnieniu roli ucznia na kolejnych etapach kształcenia
 • Magdalena Loska
  Trudności nauczyciela w organizacji procesu kształcenia uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Halina Schmidt
  Jak uczyć, żeby nie szkodzić?
 • Karolina Kudła
  Bo widzieć trzeba człowieka, a nie jego niepełnosprawność
 • Agnieszka Sudoł
  O Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej