Czas na Dialog

15,00 

Kategoria:

Opis

Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na Dialog”

Ksiażka zawiera nastepujące artykuły:

 • Rozdział I Zatrzymajmy się u źródeł – czyli wstępne spojrzenie na zagadnienie
  Krzysztof Lausch, Nieco inne spojrzenie na rodziców
  Magdalena Loska, Trudności w kontaktach pedagoga z rodzicami ucznia z niepełnosprawnością, czyli po dwóch stronach barykady
  Jacek Kielin, Rodzic niepełnosprawnego dziecka – szczególne wyzwanie dla nauczycieli i terapeutów pomagających dzieciom
  Ewa Kuliga, Nela Grzegorczyk-Dłuciak, Specyficzne i niespecyficzne czynniki mające wpływ na współpracę rodziców i specjalistów
  Krystyna Gielas, Propozycje zmian w kształceniu specjalnym służące lepszej edukacji uczniów niepełnosprawnych i wpływające na poprawę współpracy rodziców ze szkołą
 • Rozdział II Popatrzmy z innej niż zazwyczaj perspektywy
  Aleksandra Lorenc-Steinmec, Drogi i bezdroża relacji terapeuta – rodzic, czyli humor z dzienniczków uczniowskich
  Agnieszka Rajs-Glazar, Teresa Mayer, Mowa jest źródłem nieporozumień… Scen kilka z rozmów rodziców z terapeutami
  Ewa Łaskarzewska, Od Thatcherów do Bowmanów. Rodzice, rodziny i osoby niepełnosprawne w wybranych serialach i produkcjach filmowych
 • Rozdział III Rodzice i nauczyciele wobec szczególnych wyzwań
  Krystyna Ziątek, Magdalena Sarat, rola rodziny w nabywaniu kompetencji komunikacyjnych przez dziecko niemówiące
  Anna Pyrek, Rodzic i nauczyciel na oddziale onkologicznym w szkole szpitalnej
  Anna Gagat- Matuła, Magdalena Myśliwiec, Rodzice wobec edukacji seksualnej osób upośledzonych umysłowo
  Magdalena Kozyra-Sekulska, “Definicja mojego dziecka” – rodzic partnerem w procesie diagnozy i terapii małego dziecka z niepełnosprawnością
  Joanna Iwińska, Wpływ zaangażowania rodziców na proces opanowania umiejętności czytania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  Renata Skuza, Rola pedagogizacji rodziców dzieci i młodzieży przewlekle chorej psychicznie i somatycznie. Refleksje z ponad 20-letniej pracy pedagogicznej
 • Rozdział IV Jak się to nam udaje? Doświadczenia praktyków
  Aldona Gryczka-Beszterda, Rafał Nowicki, Współpraca specjalistów i rodziców fundamentem wczesnego wspomagania rozwoju
  Mirosław Matysiak, Oczekiwania rodziców wobec szkoły szpitalnej na oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży – współpraca z rodzicami w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka
  Irena Mocek, Jak tworzyć warunki do dobrej współpracy szkoły z rodzicami
  Dariusz Kolano, Współpraca rodziców dzieci upośledzonych umysłowo ze szkołą na przykładzie
  specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Rudniku Nad Sanem
 • Rozdział V Nasz dialog – czyli dyskusje i debaty konferencyjne
  Konfrontacje bieżące, czyli dialog o treściach wykładów
  Konfrontacja z komunikacją, czyli o jednej z tych sfer, które są dla rodziców bardzo istotne
  Konfrontacja z seksualnością, czyli chyba najtrudniejsza z naszych debat
  Konfrontacja z rzeczywistością, czyli dialog o wszystkim, co z tematem
  konferencji powiązane
 • Rozdział VI Konferencyjne refleksje
  Karolina Kudła, Ewa Kuliga, Niełatwy to dialog… a jednak potrzebny!
  Wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród uczestników
  II Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego
  “Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o rodzicach”
  Zakończenie Czy będziemy nadal prowadzić nasz dialog?.